ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΕΔΕ

περί :

α) Αναρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων να εκδίδουν  διαταγές πληρωμής επί απαιτήσεων που προέρχονται από διαφορά που υπάγεται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, όπως είναι οι διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, μεταξύ των οποίων και οι συμβάσεις εκτελέσεως έργων για λογαριασμό των ΟΤΑ.

β) Αρμοδιότητας των πολιτικών Δικαστηρίων να εκδίδουν διαταγές πληρωμής μόνον όταν πρόκειται για διαφορές ιδιωτικού  δικαίου. Διαταγές πληρωμής που εκδίδονται από πολιτικά δικαστήρια, κατά παράβαση της ως άνω δικαιοδοσίας τους, προσβάλλονται με Ανακοπή και Αίτηση Αναστολής, οι οποίες γίνονται δεκτές (ΑΠ 1264,1265/2011).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο