ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο