ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΣΟΥ, ΥΨΟΥΣ 35.000.000,00 €, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/2009.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ