ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΣΟΥ, ΥΨΟΥΣ 17.822.916,67 € ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/09.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ