ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Αʼ ΒΑΘΜΟΥ

H KYA

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο