ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠʼ ΑΡΙΘΜ. 3188/07.12.2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Κ. ΚΩΣΤΑ ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ 2012