ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠʼ ΑΡΙΘΜ. 3188/07.12.2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Κ. ΚΩΣΤΑ ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ 2012

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο