ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο