ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ METRON ANALYSIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένει εκείνος τον οποίο οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο σε σχέση με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο.

Παρά το γεγονός ότι καθημερινά η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με αρνητικές ειδήσεις για τη λειτουργία του θεσμού – πολλές φορές και από υπαρκτά φαινόμενα – εντούτοις στην πραγματικότητα έχει καθιερωθεί μία άρρηκτη σχέση πολιτών και τοπικών αρχών, όπως προκύπτει και από τα δημοσκοπικά ευρήματα πρόσφατων μετρήσεων. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τελευταία έρευνα της Metron Analysis, σχετικά με την ικανοποίηση των πολιτών από τους θεσμούς η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις λιγότερες αρνητικές γνώμες.

Το γεγονός εξηγείται από τα εξής δεδομένα:

Ο θεσμός έχει εκσυγχρονιστεί πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Έχει βελτιώσει αισθητά την οργανωτική και λειτουργική αποτελεσματικότητα με θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο «Καποδίστριας» και ο «Καλλικράτης». Έχει εισφέρει τα μέγιστα στη δημιουργία του πρωτογενούς πλεονάσματος με την εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας που έχει καθιερώσει σε όλα τα επίπεδα λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων.

Κυρίως όμως οι πολίτες στην περίοδο της κρίσης αναγνωρίζουν το τεράστιο έργο που αναπτύσσει στον τομέα της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής, έχοντας υποκαταστήσει πλήρως το κράτος.

Εκτός αυτών δείχνει μεγάλη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών και που βελτιώνουν τις τοπικές υποδομές και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με βάση τα ανωτέρω το νόημα των επερχόμενων εκλογών αποκτά κρίσιμο ενδιαφέρον για την διεύρυνση και τη θωράκιση των θεσμών τοπικής αυτονομίας στη χώρα, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, ώστε και η πατρίδα μας να αποκτήσει ένα κράτος φιλικό για τον πολίτη χωρίς γραφειοκρατία και διαφθορά που θα παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε όλους με το μικρότερο δυνατό κόστος και θα συμβάλει δυναμικά στην ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία οικονομικού και κοινωνικού πλεονάσματος.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο