ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ