ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ….

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο