ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ

Η ΣΧΕΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο