ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-ΣΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο