ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18

& ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00

Τηλ. 2710 – 225072

Fax. 2710 – 221336

Ε-mail : tedk-a@otenet.gr

Ιστότοπος : www.pedpeloponnisou.gr

 Τρίπολη, 18/11/2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 941

ΠΡΟΣ

  κ. Ξενοφώντα Βεργίνη

Διοικητή Οργανισμού

  Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Πατησίων 30

 101 70 Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ»

 

Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 1164/19-11-2012 έγγραφο μας

 

Κύριε Διοικητά,

 Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου μας, το οποίο σας επισυνάπτουμε,  σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου, την Τρίτη 12-11-2013, συζητήθηκε, για μια ακόμη φορά, το θέμα της απασχόλησης Δημοτικών Υπαλλήλων ως ανταποκριτών του ΟΓΑ και επισημάνθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παράλληλη αυτή άσκηση καθηκόντων.

Το Δ. Σ. της ΠΕΔ  σύμφωνα με την 116/2013  απόφαση του, με γνώμονα  την ομαλή λειτουργία των Δήμων αλλά και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων Δημοτών τους στον Οργανισμό σας, ομόφωνα ζητεί να συναφθούν σε κεντρικό επίπεδο Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ ΟΓΑ και Δήμων με τις οποίες θα καθορίζονται, πόσοι Δημοτικοί Υπάλληλοι θα απασχολούνται, με ποια κριτήρια θα απασχολούνται, πόσες εργατοώρες θα απαιτούνται καθώς και τους πόρους που οφείλει να  αποδίδει ο ΟΓΑ, προς τους Δήμους, για την κάλυψη των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους ασφαλισμένους του.

Το αίτημα μας, για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων, που άλλωστε αποτελεί αίτημα της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ και των Δήμων της Χώρας, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να εξεταστεί άμεσα από τον Οργανισμό σας, ως η πιο δόκιμη και επιβεβλημένη μορφή συνεργασίας μεταξύ Δήμων και ΟΓΑ.

                                                                                                                                

  

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

  

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

Συνημμένα :

Το υπ. αριθμ. 1164/19-11-2012  ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο