ΈΓΓΡΑΦΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡ 4 …..

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο