ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ aftodioikisi.gr ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΔΣΑ

Άρθρο του ιστότοπου aftodioikisi.gr ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΔΣΑ

 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΥΠΕΣ & ΥΠΕΚΑ ΠΕΤΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Αφού πέρασε την τελευταία στιγμή τους ΦοΔΣΑ Α.Ε.*, προτού κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο-σκούπα «Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» («Καλλικράτης 2»), όπως αποκαλύπτει σήμερα η aftodioikisi.gr, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών (Τάσος ΓιαννίτσηςΠάρης Κουκουλόπουλος), σε συνεργασία με τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου, φρόντισε να κάνει και κάτι άλλο, προτού διαλυθεί η Βουλή:

Mε τροπολογία της τελευταίας στιγμής πέταξε, στην κυριολεξία, «στο δρόμο» τους ΟΤΑ από τη διαχείριση των σκουπιδιών, δίνοντας στους εκάστοτε υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυτοί για το πόσες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) χρειάζεται η χώρα, ποιο θα είναι το κόστος κατασκευής αυτών των Μονάδων, ποιοι θα είναι οι εξυπηρετούμενοι από τις μονάδες και ποιο θα είναι το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών που θα παρέχουν αυτές. Με λίγα λόγια, σε μια τέτοια περίπτωση, οι δήμοι και οι περιφέρειες απλώς θα είναι… θεατές και θα υπάρχουν απλώς για να… μαζεύουν τα οποιαδήποτε χαράτσια.

Άρθρο 17, παρ. 13

Στο άρθρο 45 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜEΑ) που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας όσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόµενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, µε την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθµός των αναγκαίων ΜΕΑ, οι εξυπηρετούµενες από αυτές περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων».

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο